การเขียนข้อมูลลง Text File

ตัวอย่างนี้เป็นการเขียนข้อมูลลง Text File ครับ

/**
 * File Name : WriteTextFile.java
 * Created Date : Nov 9, 2009 : 10:19:34 AM
 * Copyright © 2009 www.fun4station.com
 */
package com.fun4station.example;

import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

/**
 * @Author Supot Saelao 
 * @Version 1.0
 */
public class WriteTextFile {

	public static void main(String[] args) {
		WriteTextFile file = new WriteTextFile();
		file.writeTextFile("C:/data/textfile.txt");
	}
	
	private void writeTextFile(String fileName){
		
		FileWriter writer = null;
		String data = "Test data write to text file....";
		try {
			writer = new FileWriter(new File(fileName), true);
			writer.write(data);
			writer.flush();
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}finally{
			try{
				if(writer != null) writer.close();
			}catch (Exception e) {}
		}
	}
}

หากไม่ต้องการเขียนข้อมูลต่อท้ายข้อมูลเดิมในไฟล์ ก็ให้เปลี่ยน parameter “true” เป็น “false” ครับ
หมายเหตุ :
1. นอกจาก FileWriter แล้วยังมี Class อื่นๆที่ใช้ในการเขียน Text file อีกครับ

  1. กำลังหาพอดีเลยครับ ขอบคุณครับ

  2. Hey there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

  1. No trackbacks yet.