การ Set proxy ให้ maven

เวลาสร้างโปรเจคด้วยคำสั่ง mvn ของ maven แล้วเจอปัญหาเพราะ internet ต้อง Set proxy ให้แก้ไขดังนี้ครับ
1. ให้สร้างไฟล์ settings.xml ใน directory home/.m2 ของเรา เช่นของเครื่องผมอยู่ผมนี้ C:\Documents and Settings\jsoft\.m2 (ถ้ามีแล้วก็เพิ่มก็ไม่ต้องสร้างนะครับ)
2. จากนั้น ก็ ใส่ข้อมูลตามนี้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<settings>
	<proxies>
		<proxy>
			<active>true</active>
			<protocol>ชื่อ protocol เช่น http,https</protocol>
			<username>ถ้ามี username ก็ใส่ไป</username>
			<password>ถ้ามี pass ก็ใส่ไป</password>
			<port>port ของ proxy เช่น 80,8080 เป็นต้น</port>
			<host>ไอพีของ proxy เช่น 172.16.237.52</host>
			<nonProxyHosts></nonProxyHosts>
		</proxy>
	</proxies>
</setting>

จากนั้นก็ สามารถใช้คำสั่ง mvn ของ maven ได้แล้วครับ

หมายเหตุ : maven เป็น build script เหมือนกับ Ant ครับข้อดีคือ maven จะช่วยจัดการเรื่อง Library ที่จำเป็นและต้องใช้ทั้งหมดมาให้เราครับ (ต้องต่ออินเตอร์เน็ต เพราะต้องโหลดจากเว็บ site ที่ต้องใช้ Lib นั้นๆครับ)

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.