การ trim ด้วย JavaScript

เป็น Code ที่ผมใช้บ่อยๆ แต่ไม่รู้ว่าถูกต้องแน่นอน หรือไม่ รูปก็คือ ใช้ Regular Expression มาช่วยครับ

function trim(str){  
	return str.replace(/^\s*|\s*$/g,"");  
}  

อย่างที่กล่าวไว้แต่แรกครับ ไม่รู้ว่าถูกต้องแค่ไหนแต่ผมก็ใช้งานกับ Application ที่พัฒนามาหลายตัวแล้วครับยังไม่เจอปัญหา

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.