การ Call Web Service ผ่าน Proxy

ต่อจาก Post ก่อน Example Basic Axis Web Service client ติดปัญหานิดหน่อยตรงเรื่องบ proxy วิธีการก็คือเพิ่ม proxy เข้าไปใน System Properties ดังนี้ครับ

System.setProperty("http.proxyHost", "host");
 System.setProperty("http.proxyPort", "port");
 System.setProperty("http.proxyUser", "user");
 System.setProperty("http.proxyPassword", "password");

จากนั้นก็สามารถเรียก Web Service ผ่าน Axis ได้แล้วครับ

หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ Set ผ่าน Java -D command line ดังตัวอย่างนี้ครับ

java -Dhttp.proxyHost=host -Dhttp.proxyPort=port package.ws

อ้างอิงจาก
Sending SOAP Requests through an HTTP Proxy

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.