แก้ปัญหา Toad แสดงภาษาไทยไม่ได้

ติดปัญหาเวลาลง Toad For Oracle แล้วไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ วิธีที่ผมใช้แก้ปัญหาก็คือ เข้าไปใน regedit หา key ชื่อว่า

NLS_LANG

แล้วแก้ไขค่า value เป็น

THAI_THAILAND.TH8TISASCII

เป็นอันเรียบร้อย
หมายเหตุ : Key NLS_LANG มีหลายที่ด้วยกันผมไม่แน่ใจว่าต้องแก้ทุกตัวหรือเปล่า ก็เลยแก้ไขทุกตัวไปเลยครับ

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.