สถิติจำนวน column ที่มากที่สุดที่พบเจอ

บันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐานหน่อย ในฐานะคนทำงานประสบการณ์น้อย ตั้งแต่ทำงานและเกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูลและตารางมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เคยเจอการออกแบบตารางที่มี column มากที่สุดประมาณ 121 column แต่ตอนนี้เจอมากสุดเป็น 486 ถือว่าทำลายสถิติเดิมที่เคยเจอมาจากประสบการณ์ทำงาน

หมายเหตุ : คิดและเข้าใจไปเองว่า สำหรับพวก Datawarehouse คงเป็นเรื่องปกติมาก

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.