ปัญหาการใช้ Single quote (‘) ใน SQLite

มีงานที่ต้องใช้ PHP กับ SQLite จากเดิม code ที่เขียนการ intsert ใน Database จะไม่มีปัญหากับการ Insert single quote เพราะใช้กับฐานข้อมูล MySQL คำสั่ง insert เป็นดังนี้

INSERT INTO TB(ID, NAME) VALUES(1, 'Hi I\'m Supot');

สามารถ Insert ข้อมูลได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร และ ข้อมูลที่ลงไปก็ถูกต้อง คือ ลง Hi I’m Supot แต่พอเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก MySQL ไปเป็น SQLite คำสั่้ง insert ข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากคำสั่งข้อมูลได้มาจากการใช้ function addslashes จากการค้นหาพบงิธีการแก้ไขจากที่นี่ SQL Quoting And PHPเปลี่ยนไปใช้ function sqlite_escape_string

$name = sqlite_escape_string(DATA_XX)

แหล่งข้อมูล
SQL Quoting And PHP
addslashes
sqlite_escape_string

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.