Archive for the ‘ All in one ’ Category

True Wifi Auto Login (โปรแกรมสำหรับ Login เข้าใช้ True Wifi หลังหมดเวลา)

ได้มีโอกาสอันดีในการมาสมัครใช้ True Wifi แบบรายเดือนเพราะสถานที่ทำงานไม่มี อินเตอร์เน็ตให้ใช้ ดังนั้นเลยต้องไป ซื้อ SIM True และจัดการสมัคร package 100 ใช้ Wifi แบบไม่จำกัด แต่ปัญหาที่เจอก็คือ ระบบจะตัดสัญญาเมื่อครบกำหนด 90 นาที และต้องทำการ Login ใหม่ซึ่งถ้าใช้งานทั่วไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดกำลังดูหนังฟังเพลงกันอยู่ จะทำให้อารมณ์ค้างไม่ใช่เล่น ก็เลยเกิดความคิดจะเขียน script หรือ โปรแกรมอะไรขึ้นมาเพื่อทำให้ทำการต่ออินเตอร์เน็ตเองหลังจากใกล้หมดเวลา ประมาณ นาทีที่ 88, 89 พอลองค้นหาจาก Google ดูแล้วเหมือนไม่เจอโปรแกรมลักษณะนี้ เจอแต่ script ที่ต้องเปิดหน้า browserเอาไว้ (หรือหาไม่เป็นก็ไม่รู้ เลยไม่เจอ) ก็เลยคิดว่า เอาแบบนั้นก็เขียนเองละกัน

1. ขั้นแรกไปศึกษาการ ส่งค่าไปให้ระบบสำหรับทำการ login ก่อน พบว่า จากหน้าจอ login ข้อมูลที่ถูกส่งไปคือ

username==ชื่อผู้ใช้งาน
password=รหัสผ่าน
param=ค่า MAC Address +"|"+ปี+เดือน+วัน+ชั่วโมง+นาที ที่ทำการเข้าระบบ ทำการ เข้ารหัสด้วย base64

ตัวอย่างค่า param

MDA6Mjc6MTA6OTk6YjI6NmN8MjAxMzEwMTgxMzA3Cg==

จากนั้นมาลองเขียน Java โดยทำการ post ค่าดังกล่าวไปในส่วนของการ Login แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ ทั้งๆที่การเข้าหรัสถูกต้องหมด แต่ถ้าเอาค่าจากใน browser มาทดสอบส่งไปสามารถ login ได้ปกติ เลยคิดเอาเองว่า ในขั้นตอนการ generate param นั้นอาจมีการเก็บค่าเพื่อทำการอ้างอิงและตรวจสอบกับค่าที่ส่งจากหน้าจอ ถ้าไม่ตรงกันก็ไม่สามารถเข้าระบบได้

พอสันนิษฐานดังกล่าวก็เปลี่ยนแนวคิด ดังนี้
1. เปิด Connection ไปที่ http://www.google.com ก่อน รอให้ระบบส่งเราเข้าไปยังหน้า Login เอง
2. จากนั้นก็ไป Copy ค่า param จากหน้าจอดังกล่าวมา โดยไม่ต้อง generate เอง
3. ส่งข้อมูลไปทำการ Login

หลังจากทดสอบก็สามารถทำงานได้ตามปกติ ไม่มีเวลามากเลยทดสอบเล็กๆน้อยๆ และเขียนออกมาแค่นี้ หากมีเวลาค่อยไปไล่ปรับปรุง เพิ่มเติม

Download
Java Version (Windows)
.NET Windows Form version (Update 20/10/2013)

Note: ติดปัญหา และต้องการแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน้า Readme

Most important keyboard shortcuts in Eclipse

ห่างหายไปช่วงหนึ่งเนื่องจากงานสุมหัวมากไปหน่อย มีโอกาสได้กลับไปใช้ Eclipse ทำมาหากินอีกครั้งหลังจากที่ใช้งาน Netbeans มาพักใหญ่ เลยแวะไปเจอ Keyboard shortcuts ที่สำคัญและใช้งานบ่อยชนิดที่ ต้องจดบันทึกไว้ อ่านได้จาก

Eclipse Shortcuts for Increased Productivity

[Tips] ลบ Windows Service ใน Windows 7

สืบเนื่องจากทำการ ถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจาก Windows แล้ว Service ที่ติดตั้งไปไม่โดนถอนออกไปด้วย ต้องพึ่งพา อ. google ได้คำตอบดังนี้
1. ลบโดยใช้คำสั่ง sc

sc delete "service name"

เช่น

C:\Windows\system32>sc delete "RegImportService"

คลิกขวาที่ cmd.exe แล้วเลือก “Run as administrator” ไม่งั้นจะไม่สามารถใช้โปรแกรม sc ได้
2.ลบผ่าน Registry เข้าไปตาม

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

จากนั้นก็เลือกลบ Service ที่ต้องการได้เลย (กรุณาทำด้วยความระมัดระวัง และ ควรสำรอง Registry ก่อนลบ)

แหล่งข้อมูล
How to Delete a Windows Service in Windows 7, Vista or XP
How to Remove an Unwanted Service in Windows 7/Vista/XP

Merge many file to single file on Windows

มีงานที่ต้องทำการ รวมไฟล์ .txt หลายๆไฟล์ เข้าเป็นไฟล์เดียวบน Windows สอบถาม อ.google แล้วก็ได้ solution ดังนี้ (ลอกมาทั้งดุ้น)

for /r %%a in (*.txt) do (
	copy/b merge.txt+"%%a" merge.txt
)

จากตัวอย่างเป็นการอ่านข้อมูล .txt ทั้งหมดใน Directory ปัจจุบันที่รันคำสั่ง และ เขียนไปเป็นไฟล์ใหม่ หรือ จะใช้แบบที่สองดังนี้

copy /a *.txt merge.txt

เป็นการ copy ไฟล์ .txt แล้วเขียนใหม่เป็นไฟล์ merge.txt
จากที่ทดลองดูใช้งานได้ดีเลยครับ เป็นการปิดงานไปอีกงานหนึ่ง ก็เลยมา Note ไว้เตือนความจำหน่อย
หมายเหตุ : เท่าที่รู้ถ้าใช้ Ubuntu นี่ง่ายมากๆเหมือนกัน เดียวจะลองหามาให้ดูที่หลังครับ

แหล่งข้อมูล
Batch File To Join Files Into One File

คำสั่ง chmod สำหรับเปลี่ยน mode ไฟล์หรือ directory

คำสั่ง chmod เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสิทธิในการใช้งานของกลุ่มต่างๆ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.  Owner  
2.  Group 
3.  Other(public)

และแบ่งสิทธิในการใช้งานดังนี้

1.  Read (อ่าน)
2.  Write (เขียน)
3.  Execute (ประมวลผล)

รูปแบบของตัวเลขในคำสั่ง chmod
คำสั่ง chmod สำหรับเปลี่ยน mode ไฟล์หรือ directory
ความหมายของตัวเลข chmod(UNIX) แต่ละตัวมีดังนี้

0 หมายถึง ไม่มีสิทธิการใช้งาน
1 หมายถึง ประมวลผลอย่างเดียว
2 หมายถึง เขียนได้อย่างเดียว
3 หมายถึง เขียนและประมวลผลได้
4 หมายถึง อ่านได้อย่างเดียว
5 หมายถึง อ่านและประมวลผลได้
6 หมายถึง อ่านและเขียน แต่ประมวลผลไม่ได้
7 หมายถึง ทำได้ทุกอย่าง ทั้งอ่าน เขียนและประมวลผล

1. สำหรับเปลี่ยน mode ของ Directory

chmod 0777 <Directory name>

2. File อย่างเดียว

chmod 0755 <File Name>

3. รวมทั้ง Directory และ ไฟล์ย่อยข้างใน โดยการเพิ่ม Option -R เข้าไปดังนี้

chmod -R 0777 <Directory name>

1. การใช้ chmod ผ่านโปรแกรม FTP
ตัวอย่างของ FileZilla
คำสั่ง chmod ใน Filezilla