Archive for the ‘ Java Technology ’ Category

การติดต่อฐานข้อมูลใน Java

เนื่องจากความจำไม่ดี Code ก็ไม่แม่นเท่าไรลืมทุกที ก็เลยมาเขียนไว้เตือนความจำหน่อย

1. เป็นการติดต่อ Database แบบโดยตรงไม่ผ่าน DataSource

public static Connection getJDBCConnection() {
	Connection conn = null;
	try {
		Class.forName("jdbc.drive");
		conn = DriverManager.getConnection ("jdbc.url","user","pass");
	} catch (ClassNotFoundException e) {
		e.printStackTrace();
	}catch (SQLException e) {
		e.printStackTrace();
	}

	return conn;
}

2. การติดต่อ Database แบบผ่าน DataSource

public static Connection getDataSourceConnection() {
	InitialContext context = null;
	DataSource ds = null;
	Connection conn = null;
	try {
		context = new InitialContext();
		ds = (DataSource) context.lookup("DataSourceName");
		conn = ds.getConnection();
	} catch (SQLException e) {
		e.printStackTrace();
	} catch (NamingException e) {
		e.printStackTrace();
	}

	return conn;
}

การ split จุดทศนิยมใน Java

เคยเจอปัญหาในการตัดข้อความหรือ คำ โดยใช้ method split ของ String แล้วติดปัญหา ว่าไม่สามารถตัดได้ จากการหาทางแก้ปัญหาโดยถามอาจารย์ Google ก็ได้แนวทางมาดั้งนี้
จากข้อมูลเดิมของเราเช่น 172.35.100.23 ถ้าต้องการตัด หรือ แบ่งข้อมูลออกมาโดยให้ “.” ในการแบ่ง จะไม่สามารถใช้ เครื่องหมาย “.” โดยตรงได้ ให้หลีกเลี่ยงไปใช้ ตามรูปแบบนี้ครับ

จากเดิม

String data = "172.0.0.1";
String[] datas = data.split(".");

เปลี่ยนมาเป็น

String data = "172.0.0.1";
String[] datas = data.split("\\."); // หรือ "\\." แทนด้วย "[.]"

นอกจากเครื่องหมาย “.” แล้วเครื่องหมายอย่างเช่น “|” เองก็ต้องใช้รูปแบบเดียวกันครับ สำหรับปัญหานี้ผมคิดว่าในภาษาอื่นๆอาจเจอปัญหาเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้ทดสอบครับ