Readme

สวัสดีครับ
ก่อนอื่นขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจง แถลงไขก่อน ว่าด้วยเรื่องของเว็บ เนื่องจากเว็บนี้เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในเว็บนั้น เกิดจากการเขียนของเจ้าของเว็บแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงขาดตกบกพร่อง ทั้งในส่วนของเนื้อหา เอกสารประกอบต่างๆดังนั้นท่านใดที่นำเอาข้อมูล หรือ ตัวอย่างจากเว็บไปใช้งานแล้วเกิดปัญหารบกวนช่วยแจ้งข้อผิดพลาดต่างๆมายังผมด้วย เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงต่อไป
อีกประการ ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ท่านสามารถนำไปใช้ แก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และขอให้อยู่ในเงื่อนไขสัญญา Creative Commons Attribution 3.0 มีปัญหาการใช้งานพบข้อบกพร่อง ติดต่อได้ที่หน้า About ครับ

ขอบคุณครับ
สุพจน์ แซ่เล้า
01/11/2009

Comment are closed.